“The Nationalestraat is one of the most memorable streets of Antwerp in Belgium”

Een eenvoudige ondergrond om over te rijden als trambestuurder, wagenchauffeur en fietser voelt heerlijk onder de voeten en zorgt voor een goed gevoel om steeds meer en meer snelheid te willen halen. Een onmetelijke snelheid om nooit meer te vergeten en achter te laten als een verbroken record.

Dit record van zovelen na het laatste zal het beste zijn en één om nooit meer te vergeten. Ik refereer niet naar de feiten van afgelopen werkelijkheid, ik refereer naar een nieuw record. Een referentie die hopelijk niet al te ver weg van ons verwijderd is. Een feit dat kan geuit worden als een echt feit, een daadwerkelijk feit.

Liefde voor elkaar is vandaag de dag een iets hardere realiteit die blijkbaar niet meteen behaald kan worden. Noch door verschillende nationaliteiten, rassen en religies, noch door de mensheid op zichzelf.

Laten we elkaar liefhebben, laten we dit voorbeeld van de Nationalestraat ‘Internationaler’ maken en iedereen liefhebben. Alhoewel ik weet dat dat geen eenvoudige taak is en niet direct in onze hersenpan geschreven staat, maar ik doe mijn best om dit ook te doen.

Te houden van het onmogelijke, te houden van het tegenovergestelde, het onvoorspelbare, simpelweg het onverwachte.

Wereld, Al heeft je lief <3

A simple surface to ride on as a tram driver, a car driver or a cyclist, it feels so comfortable under your feet and it drives your brains to speed up and never stop.

An unforgettable speed to never forget or leave behind as another broken record. This record will be your best one and shall never be forgotten. I don’t refer to the facts from the last reality, I refer to a new record. A reference hopefully not all too far from our bedroom.

A fact that can be written as a true fact, an actual fact. Love for each other is today a rather hard to achieve reality that is rare to be found. Nor by different nationalities, races or religions, nor by human beings themselves.

Let us love each other. Although I know it isn’t an easy job and it is also not directly written in our busy brain system, but I simply try to understand others and have an extra space for them in my head. To love the impossible, to love the opposite, to love the unpredictable, simply the unexpected.

World, Al loves you <3

The Nationalestraat

Mar 25, 2016 | Architecture, Life, Urban

Gustave Franciscus Fierens

Belgian Architect

(18 May 1881 – 1 January 1962)

Thirty buildings are included in the inventaris onroerend erfgoed.
Selection of his best-known works, in Dutch:

  • Fierensblokken – Antwerpen (1938-1939), modernisme
  • Eclectisch burgerhuis – Bosmanslei Antwerpen (1914), eclectisch
  • Art-nouveau-burgerhuis – Bosduifstraat Anwerpen (1937), art nouveau
  • Hoekwoning – Robert Molsstraat Antwerpen (1910), art nouveau
  • Burgerwoning Dom – Kardinaal Mercierlei Antwerpen (1909) art nouveau

» Written by Alan who goes under the name of twin-rhino | Published on March 25, 2016

» RELATED POSTS